Selecteer een pagina

Ongelukken zijn te voorkomen

 
Meer ...

Voorkomen van incidenten

Veiligheidsnormen zijn bekend en niemand van de betrokkenen heeft de intentie gehad om een incident te veroorzaken.

Toch gebeuren er nog steeds voorkombare ongevallen. De menselijke factor is daarvan vaak de oorzaak.Opteamise streeft naar het voorkomen van alle incidenten.

Veiligheidsbewustzijn start bij het herkennen en beheersen van risico’s. De hele voorliggende keten draagt bij aan het zorgvuldig bewaken van de veiligheid t.a.v. techniek, organisatie en cultuur. 

Wij geloven dat organisaties veiliger worden bij meer duidelijkheid, eigenaarschap en effectieve leiderschapsinterventies.

 

 

Tijdens al onze trajecten stellen we ‘de laatste persoon’ centraal. Dit is de persoon die uiteindelijk de risicovolle werkzaamheden uitvoert en daarmee de laatste barrière bewaakt die een incident moet voorkomen. De laatste persoon en/of zijn omgeving loopt uiteindelijk het risico op letsel bij onveilige situaties of gedrag.

De laatste persoon heeft het recht op een zorgvuldig voorbereidde startwerk-situatie en heeft zelf de plicht om zich te houden aan hoge veiligheidsnormen.

Het doel is dat aan het einde van een dag iedere medewerker weer veilig en gezond naar huis terugkeert.

 

Veiligheidsprestaties vergroten

Opteamise begeleidt bedrijven bij het verhogen van hun veiligheidsprestaties. Onze klantenkring bestaat uit bedrijven met een hoog incidenten risico op arbo- en procesongevallen. Wij werken al meer dan vijftien jaar samen met bedrijven in de industrie en hun aannemers.

Wij helpen bedrijven op de weg naar een veilige werkomgeving. Samen met bedrijven ontwikkelen we gedrag- en leiderschapsprogramma’s.

Hierbij staat centraal wat veilig gedrag kenmerkt en hoe je dit in je eigen gedrag professionaliseert.

Samen met klanten heeft Opteamise de afgelopen jaren veiligheidsprogramma’s ontwikkeld die mensen raken. Veiligheid is een complex samenspel van veel factoren. De essentie is om te focussen op de interventies die het verschil maken.

Een uitdaging welke Opteamise open en met enthousiasme aangaat. We bieden ondersteuning bij de analyse van (bijna) incidenten.

Daarbij is onze focus op de oorzaken van het menselijk ‘falen’ en het voorkomen hiervan.

Onze werkwijze

Bepalen klantvraag

Startpunt voor ons is de vraag van de klant.

We gaan in gesprek met leidinggevenden en brengen een bezoek aan de productielocaties.

Analyse klantvraag

Het kunnen handhaven van een hoge veiligheidsnorm is afhankelijk van de mate waarop medewerkers deze willen, mogen en kunnen handhaven.

Samen met de klant onderzoeken en bespreken we de krachten en dilemma’s in elke laag van de organisatie.

Plan van aanpak

In samenwerking met het management en een stuurgroep ontwikkelt Opteamise een plan van aanpak.

Zo’n plan wordt op maat gemaakt, en heeft altijd als doel om tot een hoger veiligheidsbewustzijn te komen.

Centraal daarin staan duidelijke doelstellingen en eigenaarschap van mensen voor hun eigen gedrag.

Creëren leeromgeving

De trajecten zijn zo ingericht dat leringen worden geintegreerd in het werk om resultaten op lange termijn vast te houden.

De interactieve leeromgeving wordt gecreëerd door workshops, trainingen en coaching op de werkplek. 

Voorbeeld Safety Leadership Programma

In een tweedaagse Management kick-off ervaart het management team wat er achter Safety Leadership schuilgaat. We werken aan een gezamenlijke gedragen taal en visie t.a.v. Safety Leadership waarin ‘de laatste persoon’ centraal staat.  Op dag twee wordt gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld om het Safety Leadership programma uit te rollen binnen de organisatie en het geleerde in te bouwen in de praktijk. Belangrijk onderdeel in het plan van aanpak zijn de workshops die worden uitgevoerd met de  leidinggevenden, werkvoorbereidende keten en uitvoerenden: ervaringsgerichte workshops met waargebeurde ervaringsverhalen en oefeningen die direct toepasbaar zijn in de praktijk.  

Creëren van een veilige werkomgeving .

Basisworkshop voor leidinggevenden & werkvoorbereidende keten

Duidelijkheid, eigenaarschap & elkaar aanspreken

Basisworkshop voor uitvoerenen

Handhaven van veiligheidsnormen op de werkplek .

Verdiepingsworkshop voor leidinggevenden & werkvoorbereidende keten

Professionaliseren van veilig werken

Verdiepingsworkshop voor uitvoerenen

Continue veiligheid verbeteren .

‘Kalibratie’ workshop met teams

Voorbeeld Process Safety Leadership Programma voor Management Teams

In deze tweedaagse workshop ervaart het management wat er achter Process Safety Leadership schuil gaat. Hierbij wordt Process Safety Leadership in een brede context geplaatst, inclusief organisatie structuur en verantwoordelijkheden, werkprocessen (zoals MOC en HAZOP) en de aanwezige competenties in de organisatie.

Vanuit deze kennis krijgt u inzicht om de Process Safety Culture verder te ontwikkelen.

Risico beheersmomenten en de rol van leiders staan centraal. De opzet is praktisch, interactief en gericht op de startsituatie van uw organisatie.

De tweede dag wordt een plan van aanpak gemaakt, inclusief het ontwikkelen van een duidelijke visie en communicatie boodschap t.a.v. Process Safety.

Wat doen we nog meer?

Naast de bovenstaande Safety Leadership programma’s doet Opteamise nog veel meer om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en risico’s te herkennen en beheersen. We werken al jaren samen met bedrijven in o.a. de petrochemische industrie, de farmaceutische industrie, de bouw en infrastructuur en energie- en waterbedrijven. Opteamise creëert met haar klanten een interactieve en open setting om te leren door te ervaren en veiligheidsverbetering echt te realiseren in de werkpraktijk.  

Veiligheid waarom? .

Tijdens een workshop over bewustwording en gedrag neemt een van onze trainers de deelnemers mee in zijn persoonlijke verhaal ‘Impact’. In dit verhaal wordt duidelijk dat ook zeer ervaren en goed getrainde mensen door routine in ernstige problemen kunnen komen met verstrekkende gevolgen. Aan de hand van dit verhaal werken we met de deelnemers aan de bewustwording van veiligheid en afleiders.. De deelnemers ervaren dat drie zaken essentieel zijn: duidelijkheid, eigenaarschap en elkaar aanspreken.

Leren kalibreren

Opteamise traint uw leidinggevenden, medewerkers van de voorbereidende keten en veiligheidskundigen om het proces van ‘kalibreren’, een effectieve aanpak om veiligheid continue te verbeteren, binnen uw organisatie te begeleiden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan leidinggevenden en uitvoerenden met elkaar in gesprek om te leren van onduidelijke en onveilige situaties. 

Vergunningen kunnen en willen inzetten

Gezamenlijk werken we aan het verhogen van kennis rond het uitgeven van vergunningen. We benutten de vergunning als toetsingsdocument om zeker te stellen dat al deze risico’s met elkaar zijn herkend en beheerst waardoor ‘de laatste persoon’ veilig kan werken. We ontwikkelen duidelijkheid rond de verschillende rollen en categorieën vergunningen binnen het vergunningenstelsel. Uiteindelijk leert iedereen de kracht ervaren van zorgvuldige risicobeheersing.

Veerkracht in Veiligheid!

Deze aanpak (Resilience) is erop gericht om een organisatie zo in te richten dat snel en veerkrachtig opgetreden kan worden bij onvoorziene situaties waar veiligheid in het geding is. De medewerkers spelen daarbij een centrale rol, want zij beschikken over het benodigde vakmanschap en improvisatievermogen.
In een serious game, ondersteunt met een set speelkaarten de ‘resilience Storycards’, wordt een hoge druk besluitvormingssituatie nagebootst. Deze trajecten worden met een samenwerkingspartner uitgevoerd.

Organiseren van (digitale) conferenties

Opteamise organiseert samen met haar partners conferenties om veiligheidsprestaties te verhogen. Naast het inhoudelijk vormgeven van het programma en uitnodigen van aansprekende sprekers is Annemiek Boelens, de oprichter van Opteamise, ook dagvoorzitter. Recentelijk heeft Opteamise meegewerkt aan het organiseren van de Veiligheid Voorop Veiligheidsdagen 2020.

Geven van digitale trainingen

Naast de fysieke trainingen geeft Opteamise ook digitale workshops en trainingen om het veiligheidsbewustzijn te verhogen en risico’s te herkennen en te beheersen. Zeker ook in deze Corona tijd, waar het fysiek samenkomen in groepen lastig is, is het belangrijk dat de focus op veiligheid prioriteit is en blijft. Vanaf hun eigen werkplek nemen de deelnemers deel aan de effectieve digitale trainingen en workshops. 

Maken van veiligheidsfilms

Samen met onze partner voor film- en videoproducties Tripple3film realiseren we veiligheidsfilms voor onze klanten. Deze films bevatten het veiligheid gedachtengoed van Opteamise en worden bij de klanten ingezet in veiligheidsweken, workshops en (on-line) trainingen. Het realiseren en inzetten van veiligheidsfilms is een effectieve manier om een grote groep medewerkers te bereiken.

Wat klanten vinden

“Professionele opbouw en duidelijke traject definitie met daarin training om mensen te laten groeien in een nieuwe manier van denken. We zijn tenslotte techneuten.”

“Vooral het thema “interventie” is erg sterk. Dit thema is bij ons zeer actueel en is iets waar veel leidinggevenden mee worstelen.”

“Er is gedeelde problematiek, er zijn concrete onderwerpen, vraagstukken, het is vernieuwend en het is leuk, dynamisch.”

Voorbeelden van klantvragen

Wilt u meer weten?

Wij komen graag met u in contact.

Onze gegevens

Opteamise B.V.
Annemiek Boelens

annemiek.boelens@opteamise.nl