Selecteer een pagina

Ongelukken zijn te voorkomen

 

Meer ...

Voorkomen van incidenten

Veiligheidsnormen zijn bekend en niemand van de betrokkenen heeft de intentie gehad om een incident te veroorzaken.

Toch gebeuren er nog steeds voorkombare ongevallen. De menselijke factor is daarvan vaak de oorzaak.

Opteamise streeft naar het voorkomen van alle incidenten.

Wij geloven dat organisaties veiliger worden bij meer duidelijkheid, eigenaarschap en effectieve leiderschapsinterventies.

Veiligheidsprestaties vergroten

Opteamise begeleidt bedrijven bij het verhogen van hun veiligheidsprestaties. Onze klantenkring bestaat uit bedrijven met een hoog incidenten risico op arbo- en procesongevallen. Wij werken al meer dan vijftien jaar samen met bedrijven in de industrie en hun aannemers.

Wij helpen bedrijven op de weg naar een veilige werkomgeving. Samen met bedrijven ontwikkelen we gedrag- en leiderschapsprogramma’s.

Hierbij staat centraal wat veilig gedrag kenmerkt en hoe je dit in je eigen gedrag professionaliseert.

Samen met klanten heeft Opteamise de afgelopen jaren veiligheidsprogramma’s ontwikkeld die mensen raken. Veiligheid is een complex samenspel van veel factoren. De essentie is om te focussen op de interventies die het verschil maken.

Een uitdaging welke Opteamise open en enthousiasme aangaat. We bieden ondersteuning bij de analyse van (bijna) incidenten.

Daarbij is onze focus op de oorzaken van het menselijk ‘falen’ en het voorkomen hiervan.

Bepalen klantvraag

Startpunt voor ons is de vraag van de klant.

We gaan in gesprek met leidinggevenden en brengen een bezoek aan de productielocaties.

Analyse klantvraag

Het kunnen handhaven van een hoge veiligheidsnorm is afhankelijk van de mate waarop medewerkers deze willen, mogen en kunnen handhaven.

Samen met de klant onderzoeken en bespreken we de krachten en dilemma’s in elke laag van de organisatie.

Plan van aanpak

In samenwerking met het management en een stuurgroep ontwikkelt Opteamise een plan van aanpak.

Zo’n plan wordt op maat gemaakt, en heeft altijd als doel om tot een hoger veiligheidsbewustzijn te komen.

Centraal daarin staan duidelijke doelstellingen en eigenaarschap van mensen voor hun eigen gedrag.

Creëren leeromgeving

De trajecten zijn zo ingericht dat leringen worden geintegreerd in het werk om resultaten op lange termijn vast te houden.

De interactieve leeromgeving wordt gecreëerd door workshops, trainingen en coaching op de werkplek. 

Wat klanten vinden

“Professionele opbouw en duidelijke traject definitie met daarin training om mensen te laten groeien in een nieuwe manier van denken. We zijn tenslotte techneuten.”

“Vooral het thema “interventie” is erg sterk. Dit thema is bij ons zeer actueel en is iets waar veel leidinggevenden mee worstelen.”

“Er is gedeelde problematiek, er zijn concrete onderwerpen, vraagstukken, het is vernieuwend en het is leuk, dynamisch.”

Voorbeelden van klantvragen

Wat is uw vraag?

Wilt u meer weten?

Wij komen graag met u in contact.

Onze gegevens

Opteamise Annemiek Boelens
Larixlaan 10
1213SZ Hilversum
06 4600 1320
annemiek.boelens@opteamise.nl

Geef uw gegevens door